Veletrhy a akce

Kromě provozu 50 pracovišť po celém světě a pořádání místních aktivit, které podporují úspěchy našich zákazníků, je společnost GF Machining Solutions neustále v úzkém kontaktu se zákazníky díky účasti na nejrůznějších veletrzích obráběcích strojů a akcích specifických pro daný tržní segment po celé Evropě, Asii a Americe.

Společnost GF Machining Solutions pečlivě sleduje současnou situaci s onemocněním Covid-19 (resp. virem SARS-CoV-2) a za tímto účelem udržuje úzké kontakty se zdravotnickými orgány. Vzhledem k velmi dynamickému vývoji situaci každodenně vyhodnocujeme a bereme v úvahu požadavky a doporučení odpovědných úřadů ohledně pořádání akcí pro veřejnost. Naší hlavní prioritou je chránit zdraví našich návštěvníků, vystavovatelů i zaměstnanců.