Upínací systémy pro výrobu pomocí elektrod a elektroerozivního obrábění

Vybavení strojů stejným referenčním systémem znamená, že elektrody a obrobky lze mezi stroji přesouvat bez následného seřizování a kontroly – minutové nastavení.

 
 

Upínací systémy pro elektroerozivní obrábění

Tři kroky k úspěchu – cestu k racionální výrobě na elektroerozivních obráběcích strojích lze shrnout do tří kroků – montáž, referenční systém a automatizace.

 
 

Upínací systémy pro výrobu dílů

Zkušenosti ukazují, že opatření ke zkrácení doby prostojů strojů se vyplatí podstatně více než honba za sekundami v samotném procesu obrábění.

Řešením je stabilní a přesný referenční systém. Ten umožňuje provést přednastavení mimo stroj a následnou přípravu stroje s minimálním prostojem. - Rychle a přesně!

 
 

Nástroje pro technologii zhutňování prášku

Použití nástrojů System 3R při výrobě děrovačů a razidel – přináší zvýšení produktivity v nástrojárně zkrácením seřizovacích časů, zlepšením přesnosti a kvality a snížením počtu zmetků.

Použití nástrojů System 3R také v procesu zhutňování prášku – zkracuje dobu seřizování v lisu a poskytuje lepší přesnost a kvalitu a méně oprav.

 
 

Témata, která vás mohou také zajímat