CellManager

Od 1 do 12 maszyn w gnieździe produkcyjnym. Obsługa różnych typów maszyn (np. frezarek, wgłębnych i drutowych obrabiarek EDM, obrabiarek do teksturowania laserowego, współrzędnościowych maszyn pomiarowych CMM czy stacji czyszczących). Zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie identyfikowalności procesu obróbki dzięki systemowi identyfikacji.

Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs

Przejrzysta, graficzna prezentacja zawartości magazynu

Rozbudowa automatyzacji System 3R

Obsługa robotów System 3R: WorkPal 1, WorkPartner 1+ oraz 6-osiowego robota Transformer

Komponenty oprogramowania CellManager

Pobierz broszurę

Przebieg procesu: WorkCenter – przygotowanie

+ Generowanie zadań obróbki/zleceń roboczych
+ Przypisywanie operacji i programów NC
+ Żądanie i przesyłanie danych wyjściowe
+ Zatwierdzanie i zwalnianie zadań obróbki/zleceń roboczych do produkcji

Pobierz broszurę

Przebieg procesu: CellManager – realizacja

+ Zarządzanie identyfikatorami palet i pozycjami w magazynie
+ Generowanie list priorytetów
+ Automatyczne uruchomienie zwolnionych zadań obróbki/zleceń roboczych w oparciu o listę priorytetów.

Pobierz broszurę

Przebieg procesu: CellStatistics

+ Sprawdzenie zużycia w danym okresie, porze dnia
+ Podgląd danych statystycznych za pomocą różnych wykresów i wizualizacji
+ Eksport danych statystycznych do programu Excel.

Pobierz broszurę

Opcje: CTM – CutterToolMonitoring, czyli monitorowanie narzędzi skrawających

+ W bazie danych zapisywane są frezy wykorzystywane do danej operacji
+ Frezy potrzebne do wykonania każdego zadania są porównywane z magazynem narzędzi maszyny
+ Zadania, do których wykonania nie są dostępne frezy, są blokowane
+ Frezom można przypisać szacunkowe okresy użytkowania (jeśli włączona jest funkcja monitorowania żywotności narzędzia)
+ Zadania, które powodują przekroczenie szacowanego okresu użytkowania frezów, są blokowane.

Pobierz broszurę

Opcje: AlarmServer (przykład działania)

+ Gniazdo robota 1 zatrzymuje się z powodu awarii ciśnienia powietrza
+ AlarmServer odbiera komunikat alarmowy
+ Operator 1 otrzymuje wiadomość SMS “Awaria ciśnienia powietrza…

Pobierz broszurę

Opcje: AES – AutomaticElectrodeSelection, czyli automatyczny wybór elektrod

Wybór opiera się na numerze katalogowym elektrody, aktualnym stanie zużycia obecnych elektrod oraz tego, jak nowe muszą być elektrody dla danej obróbki elektroerozyjnej.

Pobierz broszurę

Opcje: CellMonitor

To oddzielne oprogramowanie służące do monitorowania kilku gniazd automatyzacji. Dostępne widoki to: status gniazda, aktywność maszyny oraz status zadania obróbki.

Pobierz broszurę

Opcje: CellStatistics, Grupa produkcyjna, Dane maszynowe, Historia zleceń oraz Aktualne zlecenia

Pobierz broszurę

Opcje: Import i eksport z MPS2WSM

Interfejs do systemów MPS/ERP. Importuje kompletne zlecenia produkcyjne z systemu MPS do modułu WorkShopManager.

Pobierz broszurę

Opcje: Zlecenie produkcyjne jest generowane automatycznie

Następny krok polega na powiązaniu obiektów fizycznych z ich zleceniami produkcyjnymi. Każdy obiekt jest umieszczany na palecie z nośnikiem kodu, który jest zapisany w bazie danych.

Pobierz broszurę

Opcje: CellManager wykonuje zadania według listy priorytetów

W pełni graficzny przegląd zawartości magazynu Status maszyny i zadania.

Pobierz broszurę

Opcje: Zrealizowane zamówienia są raportowane do systemu planowania produkcji

Numer artykułu, numer zamówienia, identyfikator maszyny, czas obróbki itp. to przykłady danych produkcyjnych, które można uwzględnić w raporcie.

 
 
 
 

Tematy, które mogą Cię zainteresować